JAROSLAV ZELINKA

"Umění je jednou z nejkrásnějších věcí, kterou lidstvo má hned po víře. A právě umění nám dává nekonečný prostor svobody v její základní podstatě.

Važme si umění, važme si svobody a chraňme svobodu".